Η Nissan σχεδίασε και σας παρέχει προγράμματα Επέκτασης Εγγύησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας προκειμένου να έχετε κάλυψη παρόμοια* με αυτή της Εγγύησης Καινούργιου αυτοκινήτου που να μπορεί να μεταβιβαστεί, αυξάνοντας την αξία μεταπώλησης του Nissan σας. Η υπηρεσία αυτή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιοκτήτες οχημάτων Nissan και παρέχεται από την ίδια τη Nissan. Την Επέκταση Εγγύησης μπορείτε να την επιλέξετε είτε κατά την αγορά του καινούργιου σας αυτοκινήτου, οπότε και σας παρέχεται σε χαμηλότερη τιμή, είτε κατά την διάρκεια ισχύος της Εγγύησης Καινούργιου Αυτοκινήτου (3 χρόνια ή 100.000 χλμ). Υπάρχουν 4 διαφορετικές επιλογές που μπορείτε να κάνετε για να καλύψετε τις δικές σας ανάγκες και συγκεκριμένα:

  • Επέκταση Εγγύησης για 2 χρόνια / 20.000 χιλιόμετρα επιπλέον της αρχικής (Συνολικά Εγγύηση για 5 χρόνια / 120.000 χιλιόμετρα) ή

  • Επέκταση Εγγύησης για 2 χρόνια / 50.000 χιλιόμετρα επιπλέον της αρχικής (Συνολικά Εγγύηση για 5 χρόνια / 150.000 χιλιόμετρα) ή

  • Επέκταση Εγγύησης για 3 χρόνια / 20.000 χιλιόμετρα επιπλέον της αρχικής (Συνολικά Εγγύηση για 6 χρόνια / 120.000 χιλιόμετρα) ή

  • Επέκταση Εγγύησης για 3 χρόνια / 50.000 χιλιόμετρα επιπλέον της αρχικής (Συνολικά Εγγύηση για 6 χρόνια / 150.000 χιλιόμετρα).

* Στην Επέκταση Εγγύησης δεν συμπεριλαμβάνεται η Βοήθεια Nissan (Οδική Βοήθεια “Nissan Assistance”). Για περισσότερες πληροφορίες και τιμές επικοινωνήστε με ένα Μέλος του Επίσημου Δικτύου Nissan ή το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της “ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.” στο τηλέφωνο 210.3489.313.